Asserbo Plantage
Vilde blomster

Programmer

Photo:Daniel Villadsen&Freya McOmish - Scandinavia Standard

Dansk Kyst- og Naturturisme har prioriteret fire strategiske mål, som opnås gennem en række programmer og konkrete initiativer.

De fire ambitiøse mål skal indfri ambitionen om at skabe stærke destinationer med international konkurrencekraft, sunde turismevirksomheder og ikke mindst destinationer og feriesteder, hvis udvikling er båret af en stærk lokal forandring hos borgere og aktører.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte programmer for hvert strategisk mål - eller du kan læse mere i vores handlingsplan FREMSYN UDSYN HENSYN.