Wayfinding på Vestkysten

Wayfinding

Photo: Linda Bilberg Nyholm

Wayfinding skal manifestere feriestedernes identitet og modvirke trængsel

Wayfinding er et centralt greb til at lede gæster rundt i byer og natur, og som samtidig sikrer en spredning af gæster i og på tværs af feriesteder og destinationer.

I forbindelse med covid-19 har der været et stort gæstetryk på en række kystbyer og i naturen, hvor man oplever udfordringer med trængsel i højsæsonen. Der er behov for at styrke systemer for wayfinding, der kan understøtte, at gæsterne færdes på en hensigtsmæssig måde, de rigtige steder.

Wayfinding skal desuden udbredes for at manifestere og understøtte opbygning af feriestedernes identitet. Programmet vil bl.a. tage afsæt i erfaringer fra et eksisterende koncept på Vestkysten og teste, evaluere og udbrede metoden, så vi sikrer en passende spredning af gæsterne i områder og perioder med et stort gæstetryk.

Programmet skal danne grundlag for en samlet oplevelse af feriestederne. Både i det fysiske rum med byrum, skiltning, inventar og digitalt igennem markedsføring, stærk formidling og kommunikation.