Tre Høje Mols Bjerge

Udviklingsplaner

Photo: Daniel Villadsen

Alle kyst- og naturturismekommuner opbygger turismeinfrastruktur med afsæt i en udviklingsplan

Der skal flere investeringerne i kyst- og naturturismen. Det gælder både offentlige og private investeringer, der skal koordineres ud fra et langsigtet og helhedsorienteret perspektiv.

Staten skal støtte op om udviklingen i prioriterede områder. Samtidig skal kommunerne stå klar med strategisk planlægning for udnyttelse af arealerne – og gå foran med investeringer i bl.a. infrastruktur.

Behovet for at definere en strategisk indsats via kommuneplaner og turismepolitiske overvejelser er mere relevant end nogensinde, hvis vi skal sikre flere investeringer i en bæredygtig udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark.

Programmet stiller skarpt på fysisk planlægning som et vigtigt redskab til strategisk udvikling af feriesteder og destinationer. Programmet vil inddrage turismens vækstmuligheder, lokalbefolkningens behov og hensynet til særlige natur- og kulturkvaliteter.

Initiativer

Møns klint
Frame & Work / SydkystDanmark

Udviklingsplan for Sjælland og øerne

Udviklingsplan for Sjælland og øerne er kommunerne i Region Sjællands fælles plan for en ambitiøs og langsigtet udvikling af turismeerhvervet.

Vestkysten
Colin Seymour

Udviklingsplan for Vestkysten

Den fælles udviklingsplan for Vestkysten sætter retningen for den langsigtede udvikling af turismen på Vestkysten.

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk