Skip to main content
Vestkysten

Udviklingsplan for Vestkysten

Photo: Colin Seymour

Den fælles udviklingsplan for Vestkysten sætter retningen for den langsigtede udvikling af turismen på Vestkysten. Dansk Kyst- og Naturturisme bidrager til realiseringen af planen gennem en række konkrete projekter og indsatser.