Nordkyststien

Rekreativ infrastruktur

Photo: Sarah Green - VisitNordsjælland

Sammenhængende rekreativ infrastruktur skaber lettere adgang til unikke naturoplevelser

Der er en stigende efterspørgsel efter oplevelser og adgang til naturen, hvilket stiller krav til den eksisterende rekreative infrastruktur. Samtidig har pandemien bekræftet behovet for en bæredygtig planlægning af en mere sammenhængende rekreativ infrastruktur, der skaber den rette balance mellem beskyttelse og benyttelse af naturen.

Et løft af den rekreative infrastruktur skal sikre, at gæsternes forventninger til natur- og outdoor-oplevelser indfries – og at den bidrager til højere livskvalitet for lokale borgere.

En stærk rekreativ infrastruktur skal kobles på tværs af brugergrupper og knyttes tæt sammen med offentlige/kollektive transportformer, det private erhverv og foreningslivet.

Udvikling af rekreativ infrastruktur er et fælles ansvar og en opgave, som skal løftes i flok på tværs af myndigheder, forvaltninger og sektorer – hvilket desværre ikke hidtil har været praktiseret i udbredt grad.

Programmet vil bidrage til udviklingen af en sammenhængende infrastruktur for rekreative oplevelser og adgang til naturen for alle – borgere og turister.

Læs mere om potentialet og udvikling af rekreativ infrastruktur i dokumentet Visionære veje. 

Initiativer

Cykeltur ved Aabenraa Fjord
Destination Sønderjylland

Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark

Danmark rummer et stort potentiale inden for cykelturisme, men der er behov for at skabe en mere sammenhængende infrastruktur. Med projektet vil vi udvikle et cykelknudepunktsnetværk, der skal sikre bedre rammer for fritidscykling og gode cykeloplevelser.

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk