Familie der spiser is. I baggrunden kan man se deres cykler

Danmarks rekreative cykelnetværk

Photo: Godwill Film

Danmark rummer et stort potentiale for rekreativ cykling og cykelturisme. For at udløse potentialet, er der behov for at skabe en mere sammenhængende cykelinfrastruktur. Svaret er et nationalt netværk af cykelvenlige strækninger – nøje udvalgt med øje for de gode oplevelser.

2024/25 er året, hvor borgere og turister introduceres for en ny måde at opleve Danmark på cykel.  En stor national flerårig indsats (2020-2023) har vist, at det også er muligt og attraktivt at få et cykelknudepunktsnetværk planlagt og etableret i Danmark. 

Det sker på baggrund af omfattende dataindsamling om vores nuværende cykelinfrastruktur, om landskabsværdier, oplevelser og services og meget mere. Det sker også på baggrund af et givende samarbejde med mere end 30 kommuner og med løbende dialog med statslige myndigheder, natur-og friluftsorganisationer og nationale- og internationale eksperter. 

Læs mere om indsatsen på denne side og hent relevant materiale som støtte til den videre etablering af cykelnetværket i Danmark.

Baggrund
Projektet Bedre Vilkår for cykelturismen i Danmark er finansieret som en del af sommerpakken 2020, Erhvervsministeriet.

'Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark' er desuden tæt forbundet med projektet Fremtidens rekreative netværk, der drives af Dansk Cykelturisme. Projekterne gennemføres under en fælles vision om at skabe et sammenhængende rekreativt netværk i Danmark.

Fakta om cykelnetværket:

  • Cykelnetværket forbinder eksisterende cykelvenlige strækninger.
     
  • Nye nummererede grønne skilte vil vise vejen i landskabet.
     
  • Om kort tid kan du søge inspiration til cykeloplevelser på cykelnetværket - online og hos landets turismeaktører.
Mette Rohde Böwadt
Vil du vide mere?

Projektchef

mrb@kystognaturturisme.dk