Almind lake

Stærke forretningsmodeller og ny finansieringsparathed

Photo: © Østre Søbad (2020) - Aarstiderne Arkitekter. Photographer: Mads Gregersen

Vi skal sikre vækstparatheden for etablerede turismevirksomheder i kyst- og naturturismen i Danmark

I Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder vi for et produktivt og konkurrencedygtigt turismeerhverv. Det gør vi for at sikre den fremtidige vækst i kyst- og naturturismen i Danmark, som er afhængig af, at også etablerede virksomheder kan realisere væksten i de kommende år i et marked præget af stærk konkurrence og hastige forandringer. 

I projektet ’Stærke forretningsmodeller og ny finansieringsparathed’ ønsker vi at understøtte, at de mest vækstpotentielle virksomheder i vores branche bliver klar til yderligere vækst ved at skabe gode rammer for forretningsudvikling og ny finansieringsparathed. 

Som led i dette arbejde har vi i projektet udviklet et nyt prototype-koncept, der skal understøtte væksten i allerede etablerede virksomheder i kyst- og naturturismen med fokus på tre trin: TRIM, OPTIMÉR OG PROFESSIONALISÉR.

Prototype-konceptet afvikles i et testforløb overfor virksomheder inden for camping- og hotelbranchen samt attraktioner og i oplevelsesindustrien. 

Hvad er formålet med forløbet?  

Formålet er at teste, hvordan de etablerede turismevirksomheder kan opnå den bedst mulige konkurrenceevne i et marked, hvor et benhårdt fokus på likviditet, manpower og strømlinet drift er helt centralt for at realisere væksten. Målet er, at virksomhederne står mere robuste og investeringsparate og med mulighed for at realisere et vækstpotentiale, der ellers bliver uforløst. 

Hvad går konceptet ud på?

Konceptet skal styrke deltagervirksomhedernes forretning og finansieringsparathed, så de står knivskarpt overfor finansielle partnere og/eller potentielle investorer. - Det er vigtigt for at opnå den eventuelle fornødne kapital til at indfri den ønskede vækststrategi. 

Transformationen sker med udgangspunkt i en for-analyse, hvor virksomhedens vækstskabere er blevet identificeret, og hvor virksomheden efterfølgende – ved brug af underliggende værktøjer og målrettede indsatser – arbejder individuelt med at cementere disse. Arbejdet udmøntes i en styrket forretningsmodel, som konkretiseres i en 3-5 årig forretningsplan. 
 

Hvem står bag? 

Dansk Kyst- og Naturturisme står bag projektet ’Stærke forretningsmodeller og ny finansieringsparathed’, som del af eksekveringen af handlingsplanen FREMSYN UDSYN HENSYN, der netop har fokus på at sikre et produktivt og konkurrencedygtigt turismeerhverv – bl.a. ved at sikre at etablerede virksomheder opnår den bedst mulige konkurrenceevne i et marked under hastig forandring.

Til det kan ’Stærke forretningsmodeller og ny finansieringsparathed’ være netop de redskaber, der skal til for at sikre en nødvendig omstilling til nye markedsvilkår. 

Konceptet er udviklet i samarbejde med revisionsselskabet BDO Danmark, og deres store erfaring fra turismebranchen er udgangspunktet for vores første version af konceptet. 


Aktuelt forløb  

Testforløbet strækker sig over 6 måneder med løbende og målrettede sparrings-sessions med BDO Danmark og Dansk Kyst- og Naturturisme samt fælles seminardage med forskellige temaer samt networking. 
 

Medarbejderfoto_Claus
Vil du vide mere?

Key account manager

chp@kystognaturturisme.dk