Thorsminde

Nyt wayfinding-projekt skal skalere lokale erfaringer til nationale principper

29.6.2023
Photo: Jacob Gosch

Dansk Kyst- og Naturturisme står bag nyt projekt, der skal samle både danske og internationale erfaringer til fælles principper for wayfinding. For wayfinding er ikke blot vejen fra A til B, men også et effektivt middel til at styrke feriestedernes karakteristika og modvirke trængsel.

Kort fortalt, så handler wayfinding om at lede nogen på rette vej. Det kan være områdets gæster, der skal ledes til stranden eller til den lokale købmand - og som sådan er wayfinding et velkendt begreb. Men wayfinding behøver ikke afgrænse sig til ren ruteanvisning, for brugt strategisk kan wayfinding også effektivt guide turisterne til nye tilbud og oplevelser på deres vej fra A til B – med gevinst for både det lokale erhverv, borgere og gæster.

Erfaringer fra Vestkysten udbredes

Det har man arbejdet med på Vestkysten, hvor kommunerne langs kysten har samarbejdet om at trække de stedbundne kvaliteter ind i de konkrete ruteløsninger, fx i valg af farver, markører og mødesteder. Målet har været at binde kysten sammen og sikre en genkendelighed, der kan guide besøgende til flere oplevelser ved fx at bruge virkemidler som skiltning, placebranding og digital navigation via app’en Vestkysten.

Erfaringerne herfra bringes nu i spil i det nye projekt ’Wayfinding – fra lokalt til nationalt perspektiv’, hvor der også suppleres med viden fra andre wayfinding-indsatser fra både ind- og udland. Tilsammen skal disse best practice-eksempler ligge til grund for udformningen af fælles, nationale principper, der kan være med til at understøtte wayfinding i natur og byrum i hele landet. 

Til glæde for gæster, borgere og erhverv 

Projektet opnåede for nylig støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og hos Dansk Kyst- og Naturturisme, som står bag projektet, glæder man sig over muligheden for at udbrede og dele gode erfaringer. Det fortæller Mette Trads Møller Nielsen, seniorkonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme, som også peger på, at man med wayfinding kan styrke feriestedernes identitet og skabe en autentisk oplevelse for de besøgende:

”Wayfinding er langt mere end bare vejvisning og skiltning. Ved at fremhæve lokale seværdigheder, historie, kultur og naturattraktioner kan vi give turisterne en dybere forståelse af stedets værdi og betydning, og på den måde bidrager vi til en mere meningsfuld og mindeværdig oplevelse for de besøgende.”

Wayfinding er dog ikke kun til glæde for gæsterne. Et vigtigt element er også at lede turisterne rundt i et område på en måde, der også gavner de lokale erhvervsdrivende. For ved at guide turisterne til kommercielle muligheder kan de støtte det lokale erhvervsliv og skabe en positiv effekt for området som helhed. Samtidig kan wayfinding ifølge Mette Trads Møller Nielsen også være en strategi til at undgå trængsel på særligt udsatte steder og sprede turismen mere jævnt:

"Ved at anvende wayfinding som redskab kan man påvirke strømmen af turister på en mere bæredygtig måde. Vi ønsker at skabe en balance, hvor både turisterne og lokalsamfundet nyder godt af turismen, og som samtidigt tager hensyn til naturens sårbare områder."

Erfaringer giver nye perspektiver på eget arbejde

Også hos Udvikling Hærvejen, som er projektpartner i projektet, ser man store fordele i, at man som aktører deler sine erfaringer om wayfinding:

”Sammen kan vi kun vinde gensidigt ved at dele den viden, vi har og tilegner os, omkring Wayfinding. Hos Udvikling Hærvejen har vi selv erfaret, hvordan velstruktureret wayfinding kan koble ruter, vandrere og hærvejens kulturhistorie tæt sammen, og derfor ser vi frem til at bidrage med vores erfaringer og samtidigt få nye perspektiver på, hvordan vi selv kan berige vores eget arbejde,” fortæller Mikkel von Seelen, sekretariatschef hos Udvikling Hærvejen.

Wayfinding-projektet er del af eksekveringen af Dansk Kyst- og Naturturismes handlingsplan FREMSYN UDSYN HENSYN og bidrager til en bæredygtig vækst i kyst- og naturturismen i Danmark og styrker samtidigt sammenhængskraften i og på tværs af feriesteder og destinationer.

 


Fakta om projektet: 

  • Projektet 'Wayfinding - fra lokalt til nationalt perspektiv' er et nyt toårigt projekt under Dansk Kyst- og Naturturisme
  • Projektet bygger videre på projektet 'Wayfinding Vestkysten', som har været en del af Udviklingsplan for Vestkysten
  • Projektet består af to dele, hvor del 1 indebærer en erfarings- og vidensopsamling og en afsluttende del 2, der udvikler og formidler redskaber til fremtidig brug af wayfinding i kyst- og naturturismen 
  • Dansk Kyst- og Naturturisme er projektejer, mens Udvikling Hærvejen, Danske Destinationer og Partnerskab for Vestkystturisme er ikke-økonomiske projektpartnere
  • Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

 

Emmely Urth Staghøj
Vil du vide mere?

Udviklingskonsulent

emu@kystognaturturisme.dk