Konference 2022

Handlingsplan 2022

6.4.2022
Photo: Mitch Wiesinger

Ambitionen er at skabe stærke destinationer til gavn for gæster, virksomheder og borgere. 

Dansk Kyst- og Naturturisme står bag handlingsplanen FREMSYN UDSYN HENSYN fra april 2022. 

Med de rigtige prioriteringer kommer kyst- og naturturismen styrket ud af covid-19-krisen. Naturen er vores hovedattraktion. Gæsterne efterspørger naturnære oplevelser. Plads. Vidder. Grønne og bæredygtige ferieformer.

Dansk Kyst- og Naturturisme står bag handlingsplanen, der skal bidrage til at indfri ambitionen ved at sætte fælles og fokuseret retning for udvikling af kyst- og naturturismen. Det sker med udgangspunkt i den kommende nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme. 

Handlingsplanen fremhæver fire strategiske mål, der hver især indeholder en række delmål og programmer:

  • Turismeinfrastruktur i verdensklasse
  • State-of-the-art overnatningskapacitet
  • Power på innovationskraft og iværksætteri
  • Markante fortællinger

Handlingsplanen er tilgængelig online og kan desuden downloades nedenfor. 
Engelsk version tilgængelig her

Handlingsplanen blev lanceret på Dansk Kyst- og Naturturismes konference  'FREMSYN UDSYN HENSYN' d. 6. april 2022 i Nyborg.

 

 

Jens Hausted
Vil du vide mere?

Direktør/CEO

jha@kystognaturturisme.dk