Ebike

Viden til tiden 2.0

Photo: Daniel Villadsen

Nedlukninger og begrænsninger som følge af corona-pandemien har tvunget turismesektoren til at tænke nyt og kreativt. Med udgangspunkt i danske og internationale tiltag bidrager indsatsen fortsat med viden indenfor tendenser og udviklingen mellem udbud og efterspørgsel i sektoren.

  AUU  

 

I første runde af Viden til Tiden blev der indsamlet data på, hvordan danske turismevirksomheder og destinationer håndterede Covid-19. Det var tydeligt at digitalisering og bæredygtighed var centrale temaer for den måde turismevirksomheder håndterede pandemien på, samtidig med at det sætter retningen for udviklingen af fremtidens turisme i Danmark.

Det primære fokus vil være på, hvordan vi kommer fra pandemiens nødløsninger til en langtidsholdbar udvikling på området. Til det vil der være fokus på samarbejde og bearbejdning af de indsamlede erfaringer på tværs af destinationerne og de nye kickstart-initiativer. Samarbejdet vil også have et have øget fokus på samskabelse og deling af viden gennem workshops med destinationer og virksomheder. 

Vil du vide mere?

Laura James
Lektor, Aalborg Universitet

Telefon
+45 9940 0992

E-mail
leja@hum.aau.dk