Kayak

Outdoor- og naturbaseret oplevelsesudvikling 2.0

Photo: Mitch Wiesinger

Med første Kickstart Outdoor- og naturbaseret oplevelsesudvikling har der vist sig at være stor efterspørgsel på produktudvikling og samarbejde på tværs virksomheder med interesse for outdoor.

  Destination Fyn VisitAarhus  

 

Sideløbende blev det tydeligt, at der i en tid med Corona og øget fokus på digitale tiltag er brug for et kompetenceløft for virksomhederne i projektet. Samlet set skal det bidrage til at øge virksomhedernes omsætning i relation til et natur- og outdoorbaseret kundesegment og fortsat styrke sammenhængen mellem destinationers oplevelsestilbud. Overordnet set vil projektets aktiviteter kører i tre spor:

Et fortsat fokus på produkt- og kompetenceudvikling, som sker gennem en videreudvikling af 6 nye produkter, der blev udviklet tidligere i projektet. Herudover skal der udvikles 16 nye produkter med fokuseret tema. Afslutningsvis skal alle produkter testes.

Der vil blive arbejdet mod et digitaliseringsløft med fokus på at forbedre virksomheders digitale performance, så de lettere kan tilpasse sig den rette målgruppe. Sidst, men ikke mindst, vil netværk og partnerskab blive bragt i spil med det formål at støtte virksomhedernes ønske om at arbejde sammen på tværs af indsatser og aktiviteter. 

Vil du vide mere?

Astrid Lykke Birkving
Projektkoordinator

Telefon
+45 4880 7756 

E-mail

alb@visitaarhus.com