Skip to main content
Vejle Fjord

National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme

Photo: Jakob Vingtoft

Den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme sætter via pejlemærker, udviklingsspor og initiativer en fælles retning for udviklingen af dansk turisme frem mod 2030