Skip to main content
Camp Adventure

Styrket innovationskraft

Photo: EFFEKT Architects. Foto: Daniel Villadsen

Med indsatsen vil Dansk Kyst- og Naturturisme understøtte et innovativt turismeerhverv og udviklingen af nye produkter, services og løsninger, der matcher gæsternes efterspørgsel og et marked i konstant udvikling.