Skip to main content
Lønstrup

Rekreativ klimatilpasning af kysterne

Photo: Flying October

Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder for at tænke klimatilpasning af kysterne og rekreativ infrastruktur sammen. Formålet er bæredygtig turismeudvikling, hvor den rekreative infrastruktur understøtter erhverv og lokalsamfund, så samfundsværdien af klimarelateret kystudvikling styrkes.